Akce na školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ 2022  

1. - 9.  přivítání dětí, seznámení dětí s prostředím MŠ, s bezpečností ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ

19.  Maňáskové divadlo – Sluníčko, zahraje pohádku:

Hrnečku vař!   

O Smolíčkovi,   

O zlaté rybce 

26. - 30. Možnost vyfotit děti samostatně ve FOTO – KOUTKU. 

ŘÍJEN 2022 

Vycházka do lesa 7. 10.

Bramborový týden 10. - 14. 10. 

Pedagogická intervence vedoucí SPC, speciální pedagožky a logopedky z SPC Blansko 11.10.2022

Beseda s paní knihovnicí 12. 10.

Týden s pohádkou: O velké řepě 17. - 21.10

Hudební program: Z pohádky do pohádky 20.10.

24. - 24. 10 Tématické dny: Strašidélka 

31.10. Den se strašidélky v kostýmech, s tancem a občerstvením 

31. 10.  p. Urbánek představení ENTENTÝKY – Hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie

31.10. Zhotovení Dýňáků, společná práce dětí a rodičů, výstavka v MŠ 

LISTOPAD 2022

1.11. - 4.11. Zhotovení Dýňáků, společná práce dětí a rodičů, výstavka v MŠ 

1.11. Den se strašidélky v kostýmech, s disciplínami

 Pouštění draka na Horce -  dle příznivého počasí 

4.11. Fotografování v MŠ (Vánoční tématika)

7. - 11.11 Ovocný a zeleninový týden 

10.11. Beseda s paní knihovnicí

15.11. Celé Česko čte dětem – návštěva rodiče v MŠ, četba pohádky Dobrodružství Veverky Zrzečky s úkoly 

24.11. POHÁDKY Z PŮDY v podání Divadla Paravánek.

Individuální setkání tř. uč. + rodiče dle domluvy, konzultace – přípravy předškolních dětí 

PROSINEC 2022

1.12. Kolektivní výroba přírodního, adventního kalendáře do třídy + plnění úkolů na každý den

5.12. návštěva Mikuláše s andělem a čertem 

8.12. Zdobení vánočního stromečku ve třídě

8.12. MUZIKOTERAPIE – POHÁDKA O MALÉ HVĚZDIČCE

13.12. Beseda s paní knihovnicí 

14. – 15. ODESÍLÁNÍ DOPISU PRO JEŽÍŠKA  

19. – 22. Seznámení s vánočními zvyky a tradicemi

19.12. Vánoční dílna + vystoupení dětí s Vánočním programem – termín přesunutý na leden 5.1.2023

zpěv koled, pohoštění 

21.12. NADĚLOVÁNÍ DÁRKŮ V MŠ

23.12.2022 - 1.1.2023 MŠ UZAVŘENA – PROVOZ ZAHÁJEN OD 2.1.2023

LEDEN 2023

čtvrtek 5. 1. v 15:30 hod. náhradní termín třídní povánoční besídky + tvořivá dílna pro rodiča a děti z MŠ

úterý 10.1. Návštěva kapličky

čtvrtek 12.1. Depistáž z OPPP Vyškov – pracoviště Blansko 

úterý 17.1. Celé Česko čte dětem: Pohádka o 12 měsíčkách

středa 18.1. Návštěva pracovníků, Domu přírody, se vzdělávacím programem: „Po stopách zvířat“

Hry se sněhem na školní zahradě, bobování na Horce - dle vhodného počasí 

 

ÚNOR 2023

Čtvrtek 2. 2 . 8:00 – 8:30 hod. návštěva školního speciálního pedagoga Mgr. Filipiové – setkání s předškoláky 

7.2. Beseda s paní knihovnicí

15.2. Karneval 

16. 2. ve čtvrtek 8:00 – 8:30 hod. návštěva školního speciálního pedagoga Mgr. Filipiové – setkání s předškoláky

22.2. První pomoc není věda – 3. díl Popálenina, mozko-lebeční krvácení, transport raněných - Ing. Lenka Černochová.

Děti se formou her, písniček a ukázek realistického maskování úrazů, naučí poskytování první pomoci.

- Bobování na Horce dle vhodných sněhových podmínek

BŘEZEN 2023

8.3.(středa) 08:30 hod. Projektový den s Malou technickou univerzitou: vzdělávací program: Malý architekt

9. 3. – čtvrtek 8:00 – 8:30 hod. Návštěva školního speciálního pedagoga Mgr. Filipiové– setkání s předškoláky 

13.3.–17. 3. – JARNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ V I. MŠ RÁJCI

21. 3. – úterý – VYNÁŠENÍ MORENY

23. 3. – čtvrtek - 08:30 hod. Projektový den s MTU vzdělávací program: Malý inženýr

28.3. (úterý) Fotografování: Jarní motiv 

29. 3. (středa) Beseda s paní knihovnicí

30. 3. (čtvrtek) 10:00 hod. Návštěva ZŠ Rájec (pouze předškoláci)

31.3. Setí velikonočního osení

Moje kniha – vytvoření vlastní knížky + donesení oblíbené knihy z domu 

DUBEN 2023

3.- 6.4. pondělí–čtvrtek – Velikonoční tvoření – spoluvytvoření velikonoční výstavy ve spolupráci rodičů a MŠ

3. - 6.4. pondělí–čtvrtek seznámení s Velikonočními zvyklostmi

Středa–5.4. Projektový den s Malou technickou univerzitou:

Vzdělávací program:

Malý projektant:

- pokračování projektových dnů: Malý architekt a Malý inženýr

- postavíme ulici podle technického schématu- zavedeme vodu z vodojemu do domu

zavedeme kanalizaci z domu do čistírny odpadních vod

venkovní aktivita: pozorování co se venku nachází (trafostanice, ČOV, vodárna atd.) a zakreslování objeveného do pracovních listů

12.4.Workshop: VČELKY:

Děti se v programu dozví, jak včely a jejich společenství žije a vypadá, prozkoumají včelí úl a vezmou si do ruky včelařské vybavení.

Prohlédnou si také včelí plástve, potěžkají si včelí vosk a mohou pozorovat živé včely přímo v proskleném "včelo-těsném" insektáriu

+ ochutnávka medu (na jednorázových dřevěných lžičkách).

Čtvrtek 13.4. Projektový den s Malou technickou univerzitou: Vzdělávací program:

Stavitel města:

-         poznávání města nebo obce, ve které žijeme, stavby ve městě a jejich využití

-         rozeznávání mapových značek, potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě

-         jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě

-         tvorba vlastních map a zakreslování do nich – děti si zkusí roli kartografa

21.4. oslava: DNE ZEMĚ - plnění úkolů s ekologickýcm zaměřením v MŠ i na školní zahradě 

8:00 – 8:30 hod. Návštěva školního speciálního pedagoga Mgr. Filipiové – setkání s předškoláky – (termín bude upřesněn)

Celé Česko čte dětem – návštěva rodiče v MŠ - (termín bude upřesněn)

26.4. VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU: DŮM PŘÍRODY – VÝUKOVÝ PROGRAM:

HMYZÁČCI

Cíle programu:

Děti získají zájem o bezobratlé živočichy a jejich pozorování.

Děti vyjmenují, čím se živí mravenec, jaká má vývojová stádia, popíší, jak se mravenci dorozumívají a orientují.

Uvědomí si, komu může být užitečná mšice.

Děti posilují svou environmentální senzitivitu prostřednictvím přímého pozorování v přírodě.

27. 4. (čtvrtek) Beseda s paní knihovnicí

30.4. Čarodějný den – dopolední program s tancem, občerstvením, maskami a disciplínami

Příprava + zápis do ZŠ 

KVĚTEN 2023

2. - 16.5 Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/24

Čtvrtek 4.5.– 8.30 hod.  - Projektový den s Malou technickou univerzitou:

Vzdělávací program: Stavitel mostů

- stavba pilířů podle plánu

- vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti

- stavba společného mostu a ověření jeho stability

- venkovní aktivita: jednoduchý pokus – pozorování, co plave/neplave.

 Závěrem: Společná reflexe  a zhodnocení projektového dne.

Pátek 12.5. -  Předání dárku pro maminky /babičky ke Dni matek

Úterý 16.5. – 10:00 hod. Sférické kino s tematickým programem: Kamarádi zvířátka.

Čtvrtek 18.5. - Projektový den s Malou technickou univerzitou: Vzdělávací program:

Stavitel věží:

-Vedený rozhovor: Jaké věže známe?  K čemu nám slouží?

-Vyzkoušení stability výškových budov

-Konstrukce pevné a široké základny

Na základě technického schématu postavení Ještědu

- Venkovní aktivita: Stavba věže z papírových kelímků a test stability

Závěrem: Společná reflexe + zhodnocení projektového dne.

Středa 24.5. Beseda s paní knihovnicí

Pondělí 29.5. SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ – V 10:30 HOD.

Uterý 30.5. – Loutkové představení: Pohádky z půdy: p. Rakovčíková

31.5. Setkání s rodiči k příležitosti oslavy jara – vystoupení pro rodiče/příbuzné

ČERVEN 2023

Sportovní olympiáda 

 Závěrečná beseda s paní knihovnicí 

Oslava Dne dětí 

Galerie na plotě 

Rozloučení s předškoláky 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text