PLÁN AKCÍ MŠ II. POŘÁDANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Září

Zahájení školního roku 2017 /2018

Poučení  dětí o bezpečnosti - bezpečně jdu  do MŠ

První dny ve školce - seznamování s prostředím a školní zahradou

Informační  schůzka pro rodiče

Přivítání podzimu -vycházka do okolí (bezpečnost)

Říjen

Pouštění draků na zahradě

 Vzdělávací pohádkový příběh

16. 10. vánoční fotografování

Podzimní  tvoření  z přírodnin (rodiče a děti)

Strašidelný den v MŠ (Halloween)

Beseda s knihovnicí

  Listopad

 Stolečku zdravě se prostři! (podzimní úroda na "stolečku ")

Zdravý zoubek - "přednáška " zdravotníka

Pohádka  Liška Ryška a pták Ohnivák - vyprávění p. Taraby

Beseda s knihovnicí

Prosinec

Adventní  čas,  je tu zas - zdobíme stromeček (práce rodičů a dětí)

A teď přijde Mikuláš (návštěva Mikuláše v MŠ)

Pečení  a zdobení voňavých perníčků

 Vánoční dílnička pro rodiče a děti

Beseda s  knihovnicí

Leden

Hrátky na sněhu a stavby ze sněhu (dle počasí)

Schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků s psychologem v I. MŠ Rájec (termín bude upřesněn)

Návštěva  v  ZŠ - co umí naši prvňáčci

Staráme se o ptáčky (" hostina " pro ptactvo)

Beseda s knihovnicí

Únor

 Vzdělávací výchovný příběh pro děti

Karnevalové  veselí v MŠ

Beseda s knihovnicí

Březen

Vynášení Morény, vítání jara

Večerníček - hudební příběh, vystoupení

Jarní dílnička pro rodiče a děti v MŠ

Velikonoční pozdrav - kraslice, zvyky, tradice.

Beseda s knihovnicí

Duben

Den Země - úprava zahrádky, sázení

 Planetárium v MŠ

Beseda s knihovnicí

Květen

Prohlídka hasičské zbrojnice

Beseda s příslušníkem Policie

 Pes přítel člověka -  na návštěvě v MŠ.

Zápis dětí do MŠ

Beseda s knihovnicí 

Červen

Děti mají svátek - oslava MDD

Na výlet pěšky (cíl cesty upřesníme)

Rozloučení s předškoláky

Všechny akce budou včas zveřejněné a upřesněné  na vývěsce v MŠ.

Další akce se budou konat dle aktuální nabídky během roku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text