Akce na školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ 2022  

1. - 9.  přivítání dětí,  seznámení dětí s prostředím MŠ, s bezpečností ve vnitřních i venkovních prostorách  MŠ

19.  Maňáskové divadlo - Sluníčko, zahraje pohádku:

Hrnečku vař!   

O Smolíčkovi,   

O zlaté rybce 

26. - 30. Možnost vyfotit děti samostatně ve FOTO - KOUTKU. 

ŘÍJEN 2022 

Vycházka do lesa 7. 10.

Bramborový týden 10. - 14. 10. 

Pedagogická intervence vedoucí SPC, speciální pedagožky a  logopedky z SPC Blansko  11.10.2022

Beseda s paní knihovnicí 12. 10.

Týden s pohádkou: O velké řepě 17. - 21.10

Hudební program: Z pohádky do pohádky 20.10.

24. - 24. 10 Tématické dny: Strašidélka 

31.10. Den se strašidélky v kostýmech, s tancem a občerstvením 

31. 10.  p. Urbánek představení ENTENTÝKY - Hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie

31.10. Zhotovení Dýňáků,  společná práce dětí a rodičů, výstavka v MŠ 

LISTOPAD 2022

1.11. - 4.11. Zhotovení Dýňáků, společná práce dětí a rodičů, výstavka v MŠ 

1.11. Den se strašidélky v kostýmech, s disciplínami

 Pouštění draka na Horce -  dle příznivého počasí 

4.11. Fotografování  v MŠ (Vánoční tématika)

7. - 11.11 Ovocný a zeleninový týden 

7.11. Beseda s paní knihovnicí

15.11. Celé Česko čte dětem - návštěva rodiče v MŠ, četba pohádky Dobrodružství Veverky Zrzečky s úkoly 

24.11.  POHÁDKY Z PŮDY v podání Divadla Paravánek.

Individuální setkání tř. uč. + rodiče dle domluvy, konzultace - přípravy předškolních dětí 

KAŠTÁNKOVA STEZKA - dle vhodného počasí - úkoly s hledáním Kaštánka 

PROSINEC 2022

Beseda s paní knihovnicí 

návštěva Mikuláše s andělem a čertem 

8.12. MUZIKOTERAPIE - POHÁDKA O MALÉ HVĚZDIČCE 

Vánoční dílna + vystoupení dětí s Vánočním programem - termín přesunutý na leden 5.1.2023

Adventní čas,výzdoba školy,zdobení stromečku

Zpěv koled, zvyky,tradice, pohoštění a rozbalování dárků ve třídě 

LEDEN 2023

čtvrtek 5. 1. v 15:30 hod. náhradní termín třídní povánoční besídky + tvořivá dílna pro rodiča a děti z MŠ

úterý 10.1. Návštěva kapličky

čtvrtek 12.1. Depistáž z OPPP Vyškov - pracoviště Blansko 

úterý 17.1. Celé Česko čte dětem: Pohádka o 12 měsíčkách

středa 18.1. Návštěva pracovníků, Domu přírody, se vzdělávacím programem: „Po stopách zvířat“

24.1. Kateřina Rakovčíková „Pohádky z půdy“

hry se sněhem na školní zahradě, bobování na Horce - dle vhodného počasí 

 

ÚNOR 2023

KARNEVAL V MŠ + návštěva kejklíře VLASTY 

Beseda s paní knihovnicí

První pomoc není věda - přednáška + ukázka v MŠ  3. díl Popálenina, mozkolebeční krvácení, transport raněných

BŘEZEN 2023

23.3. Malá technická univerzita - Stavitelé města 

Moje kniha - vytvoření vlastní knížky + donesení oblíbené knihy z domu 

Vítání jara 21.3.

Beseda s paní knihovnicí 

Vynášení Morany 

Setí Velikonočního osení 31.3. 

DUBEN 2023

Velikonoční tvoření 

Den Země - program pro děti se zaměřením na ekologii 

26.4. dopolední program pro děti v MŠ z Domu přírody s tématikou: Hmyzáčci 

příprava + zápis do ZŠ

návštěva vodícího (slepeckého) psa s přednáškou a ukázkou Braillova písma

Beseda s paní knihovnicí 

Celé Česko čte dětem - návštěva rodiče v MŠ, četba pohádky

KVĚTEN 2023

Zápis do MŠ 

Beseda s paní knihovnicí 

Výšlap do okolí " Moje Jestřebí" 

16.5. Planetárium/ Sférické kino v MŠ 

ČERVEN 2023

Sportovní olympiáda 

 Závěrečná beseda s paní knihovnicí 

Oslava Dne dětí 

Galerie na plotě 

Rozloučení s předškoláky 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text