Škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd

Rozdělení nových dětí do jednotlivých tříd

1) 4466021 –  JESTŘEBÍ                                              4) 5723989 – JESTŘEBÍ 

2) 3665857 –  JESTŘEBÍ                                              5) 4466029 – JESTŘEBÍ 

3) 4466022 – JESTŘEBÍ 

MŠ I. RÁJEC

1) 4313286 – KOPRETINY                                                 21) 8657913 –  KOPRETINY

2) 7814923 –  KOPRETINY                                                22) 9928657 –  KOPRETINY

3) 4466023 –  KOPRETINY                                                23) 7218814 –  BERUŠKY

4) 4466024 –  SLUNÍČKA                                                  24) 1927475 –  BERUŠKY

5) 4466025 –  VČELKY                                                      25) 4168485 – KOPRETINY

6) 4466026 –  KOPRETINY                                                26) 1483623 – KOPRETINY

7) 5821974 –  SLUNÍČKA                                                  27) 4462324 – KOPRETINY

8) 9956221 –  SLUNÍČKA

9) 4466027 –  VČELKY

10) 5465273 – VČELKY

11) 9175287 – SLUNÍČKA

12) 1327758 – KOPRETINY

13) 9814527 – VČELKY

14) 6022321 – KOPRETINY

15) 9791521 – BERUŠKY

16) 4466028 – SLUNÍČKA

17) 5127748 –  SLUNÍČKA

18) 7215536 – VČELKY

19) 2575816 – VČELKY

20) 4462323 – SLUNÍČKA

Seznam dětí přijatých do MŠ

Seznam dětí přijatých do MŠ 

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

provoz naší mateřské školy bude v měsících červenec a srpen přerušen z důvodu již dlouho plánované

rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení druhého pavilonu.

Pro děti rodičů, kteří opravdu nejsou schopni zajistit hlídání svých dětí, nabízíme umístění

v mateřské škole v Jestřebí – od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Tato mateřská škola disponuje pouze kapacitou 27 dětí a z tohoto důvodu Vás moc prosíme

o zvážení, zda nutně potřebujete, aby Vaše dítě školku v době letních prázdnin navštěvovalo.

Prosíme Vás o vyjádření  SMS zprávou do 29. 5. 2020 následujícím způsobem – příklad:

Jméno dítěte:

1. - 3. 7. ano

7.7. - 10. 7. ano

13.7. - 17. 7. ne

 Děkujeme za pochopení.

Informace o provozu MŠ do konce školního roku

Provoz-mš-do-konce-školního-roku

Příloha-_Čestné_prohlášení

Informace o stravování od 25. 5. 2020

Školní stravování při MŠ Rájec-Jestřebí od 25.5.2020

*        Žáci, kteří budou mít zájem o školní stravování RODIČE přihlásí pomocí aplikace www.strava.cz do pátku 22.5.2020 do 12:30 hodin.

*        Přihlašování i odhlašování obědů bude do konce školního roku 2019/2020,  probíhat stejným způsobem jako za standardního provozu,

          tedy aplikací www.strava.cz.

*        Onemocní-li dítě má první den nárok na oběd – přes výdejové okénko  ve školní jídelně od 11:15 do 11:45 hodin.

          Oběd bude vydán do náhradního termoobalu v hodnotě 7,- Kč. Částka za náhradní termoobal bude uhrazena při předání oběda

         v hotovosti – bude vydán doklad o zaplacení.

*        Před samotným stravováním si děti řádně umyjí ruce desinfekčním mýdlem, případně použijí desinfekci.

*        Pitný režim po celý den budou zajišťovat pedagogové.

*        Přesnídávku, oběd a svačinu budou mít děti k dispozici na tácu, včetně nápoje, ovoce, zeleniny. Výdej obědů zajišťují kuchařky

          mateřské školy v rouškách a jednorázových rukavicích.

*        Po opuštění jídelních stolečků budou stolky desinfikovány.

*        Školní jídelna při ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí užívá k desinfekci certifikované desinfekční prostředky schválené pro potravinářský provoz,

          distribuované firmou Hilso z Drnovic.

*        Jakékoli mimořádné situace ohledně stravování je možno řešit s vedoucí stravování primárně e-mailem serbouskova@zs-rajec.cz

          nebo na telefonu 733 170 093.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ pro šk. r. 2020/2021

Informace k zápisu do MŠ

 Dle pokynů MŠMT proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. do 14. 5. 2020 následujícím způsobem:

 Přihlášku je možné podat:

- od 2. 5. 2020 vyplněním elektronické přihlášky k dispozici ZDE

-e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

-poštou

-zasláním do datové schránky ZŠ

 Přihlášky je možné si vyzvednout v kanceláři ZŠ nebo jsou ke stažení na webových stránkách MŠ  v sekci "DOKUMENTY". Zde najdete také "PODMÍNKY A KRITÉRIA pro přijetí dítěte do MŠ".

 Informace ohledně doložení řádného očkování dítěte

 V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

- prohlásí, že je dítě řádně očkováno – viz informace v přihlášce do MŠ

- doloží kopii očkovacího průkazu v příloze

 Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytují určité zdravotní problémy /alergie, omezení apod./, o kterých je nutné mateřskou školu informovat, učiňte tak při nástupu do MŠ doložením těchto skutečností potvrzením od lékaře.

  Další informace

 Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují pouze nejnutnější služby. Pokud již bylo Vaše dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá k přihlášce kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení než je MŠ. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit

dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Vítejte na našem webu

Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí základní školy jako právní subjekt. Mateřská škola byla postavena v šedesátých letech minulého století. Je to budova jednopodlažní, podsklepená, samostatně stojící uprostřed zahrady, která je celoročně využívána k pobytu dětí venku. Na zahradě je skluzavka, altánek a pískoviště.

Škola je jednotřídní s kapacitou 27 dětí. Třída je smíšená a navštěvují ji děti ve věku 3-6 let. V budově se nachází herna, jídelna, ložnice, sociální zařízení a šatna. Ve sklepních prostorách je prádelna, sušárna a prostory pro hračky dětí. Součástí budovy je i kuchyně, sloužící jako výdejna stravy (svačinky se připravují na místě, obědy jsou dováženy z I. Mateřské školy Rájec-Jestřebí). V mateřské škole pracují dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice.

 

Novinky

Informace rodičům

Co s sebou do MŠ, poplatky...

ŠVP

Školní vzdělávací program

Fotogalerie

Akce MŠ ve fotografiích

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text