Škola

Mateřská škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Vánoční prázdniny

Vanocni-provoz

Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

zasíláme informace k provozu MŠ od 1.9.2021 dle pokynů MŠMT:

  • V MŠ se děti netestují.

  • Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

  • Respirátor v MŠ (uvnitř budovy) nadále musí nosit pouze rodiče a všechny dospělé osoby, které MŠ navštěvují.

  • Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

  • Doporučujeme omezit pohyb rodičů v prostorách školy na co nejkratší dobu, nevstupovat do prostor sociálních zařízení a heren pro děti.

  • Aktualizovat kontakty (na rodiče).

  • Do MŠ je zakázán vstup infekčně nemocným osobám – ty musí zůstat doma.

  • Akce školy s účastí cizích osob budou na určitou dobu omezeny, aby se zabránilo vstupu uvedených osob do budovy MŠ.

  • MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a vrátily se ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Děkujeme za respektování pravidel, které umožní příjemný návrat a následný průběh nového školního roku.

                                                                                                                                                                  Mgr. Jiří Koumar, ředitel školy

Informace pro rodiče všech dětí

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování pro školní rok 2021/2022 a provedeni platby na měsíc září, pokud jste tak ještě neučinili.Částka pro platbu zůstává stejná.
Týká se i dětí, které již MŠ navštěvují.
Také nahlédněte do webových stránek MŠ,do sekce Informace pro rodiče - Co potřebují děti do MŠ.Došlo zde k menším změnám.
Děkujeme a už se moc těšíme na 1.září.

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí

Informace k zápisu do MŠ - Důležité

Vážení rodiče,

pro potvrzení ohledně očkování, které musíte doložit k přihlášce dítěte do MŠ od lékaře, využijte formulář, který najdete v sekci Dokumenty s názvem:Potvrzení o očkování 

nebo ZDE V ODKAZE

           Také si ho můžete vyzvednout v budově MŠ u třídních učitelek jednotlivých tříd.

Toto potvrzení nepotřebují dětí, které budou v příštím školním roce plnit povinnou předškolní docházku.Originál potvrzení doneste osobně do kanceláře základní školy nebo zašlete poštou na adresu:

ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí kancelář - p. Dobešová 
Školní 44667902 Rájec-Jestřebí

Není možné akceptovat foto potvrzení zaslané emailem ani sken.

 Jiří Koumar ředitel školy

 

Instruktážní video k testování

Vážení rodiče,

v odkaze najdete instruktážní video k testování dětí, které jste společně s podrobnějšími informaci obdrželi již prostřednictvím elektronické pošty.

instruktážní video

Vítejte na našem webu

Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí základní školy jako právní subjekt. Mateřská škola byla postavena v šedesátých letech minulého století. Je to budova jednopodlažní, podsklepená, samostatně stojící uprostřed zahrady, která je celoročně využívána k pobytu dětí venku. Na zahradě je skluzavka, altánek a pískoviště.

Škola je jednotřídní s kapacitou 27 dětí. Třída je smíšená a navštěvují ji děti ve věku 3-6 let. V budově se nachází herna, jídelna, ložnice, sociální zařízení a šatna. Ve sklepních prostorách je prádelna, sušárna a prostory pro hračky dětí. Součástí budovy je i kuchyně, sloužící jako výdejna stravy (svačinky se připravují na místě, obědy jsou dováženy z I. Mateřské školy Rájec-Jestřebí). V mateřské škole pracují dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice.

Novinky

Informace rodičům

Co s sebou do MŠ, poplatky...

ŠVP

Školní vzdělávací program

Fotogalerie

Akce MŠ ve fotografiích

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text