Škola

Mateřská škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí

Prázdninový provoz MŠ

188785785_487232372698039_5295003503720539252_n

Informace k zápisu do MŠ - Důležité

Vážení rodiče,

pro potvrzení ohledně očkování, které musíte doložit k přihlášce dítěte do MŠ od lékaře, využijte formulář, který najdete v sekci Dokumenty s názvem:Potvrzení o očkování 

nebo ZDE V ODKAZE

           Také si ho můžete vyzvednout v budově MŠ u třídních učitelek jednotlivých tříd.

Toto potvrzení nepotřebují dětí, které budou v příštím školním roce plnit povinnou předškolní docházku.Originál potvrzení doneste osobně do kanceláře základní školy nebo zašlete poštou na adresu:

ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí kancelář - p. Dobešová 
Školní 44667902 Rájec-Jestřebí

Není možné akceptovat foto potvrzení zaslané emailem ani sken.

 Jiří Koumar ředitel školy

 

Instruktážní video k testování

Vážení rodiče,

v odkaze najdete instruktážní video k testování dětí, které jste společně s podrobnějšími informaci obdrželi již prostřednictvím elektronické pošty.

instruktážní video

Prodloužení opatření

Vážení rodiče,na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci prodlužuje opatření o zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřské škole do 11. 4. 2021.

Prodloužení opatření

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, prodlužuje opatření o zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřské škole do 28. 3. 2021.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zapis

Uzavření MŠ - vládní opatření

Vážení rodiče,

na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. V důsledku toho je naše mateřská škola od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena.  

Další informace, které se týkají distanční výuky pro děti s povinnou předškolní docházkou, OČR, stravování a jiné, budou zasílány prostřednictvím emailové pošty. 

!!!Aktuální informace pro rodiče!!!

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím, které jsou platné od 1.9.2020

pro šk.rok 2020/2021 z důvodu prevence proti šíření koronaviru.

 

Prosíme o jejich dodržování, jde o ochranu zdraví nás všech

      

  • Před zazvoněním a vstupem do budovy použijte každý den dezinfekci na ruce umístěnou před vchodem – chráníte tak děti, sebe i personál

 

  • § Použití roušek v budově školy je na zvážení každého z Vás s ohledem na aktuální riziko možnosti nákazy ve Vašem blízkém okolí

 

  • § Dodržujte odstupy mezi ostatními rodiči v areálu školy, neshlukujte se v šatnách, doporučujeme přítomnost 2 rodičů a 2 dětí najednou, choďte tedy do MŠ s dostatečným předstihem, aby Vás nezaskočilo čekání

 

  • Žádáme rodiče nových dětí, aby s dětmi nevstupovali do tříd, rozloučili se v šatně a předali dítě  učitelce  – chápeme, že to nebude pro nové děti i jejich rodiče vůbec lehké, ale nechceme ohrozit zdraví ostatních dětí ve třídě – zdržte se na nezbytně nutnou dobu

 

  • § Pokud to půjde, nevoďte zbytečně do MŠ mladší sourozence, především miminka. Zajistěte si jejich ranní či odpolední hlídání – Pokuste se dodržet pravidlo 1 rodič + 1 dítě

 

  • Vysvětlete svým dětem, že se nebudou vítat podáním ruky, jak byly zvyklé a před vstupem do třídy je pošlete ruce řádně umýt

 

  • V šatně neprodlužujte loučení s dítětem, a co nejdříve šatnu opusťte

 

  • Pokud budete mít potřebu hovořit s učitelkami, rozhovor neprodlužujte a snažte se dodržovat doporučený odstup

 

  • Nesnažte se zatajit jakékoliv respirační onemocnění dětí, v případě výskytu respiračních příznaků jsme nuceni, v rámci ochrany zdraví ostatních, Vás kontaktovat, dítě izolovat

a požadovat okamžité vyzvednutí dítěte – v tomto případě musí mít všechny děti

i personál ochranné roušky do doby vyjádření lékaře, o jaké onemocnění se jedná. V každém případě jste nám povinni tuto informaci neprodleně sdělit

-          právě pro tento případ je nutné zajistit dětem plastový box se dvěma rouškami, které prošly desinfekcí a tento box uložit do skříněk v šatně.

 

Pro personál mateřské školy platí podobná opatření, daná MŠMT, týkající se zpřísněných hygienických podmínek, které všichni musíme striktně dodržovat.

Věříme, že veškerá opatření nejsou pro Vás úplně jednoduchá, ale doufáme, že při dodržování těchto zásadních podmínek, se podaří tuto koronavirovou situaci brzy zvládnout.

Uvědomte si, že bezpříznakové děti mohou být potencionálními přenašeči a být tak rizikem pro starší generaci žijící ve Vašem i našem okolí. Je přece v zájmu nás všech předejít případnému uzavření jednotlivých tříd nebo celé mateřské školy.

Nepodceňujte proto tato doporučení. V případě zhoršení podmínek v našem blízkém okolí může dojít ke zpřísnění opatření. Sledujte proto aktuální informace v šatnách i na webu školy.

                                                                            Za pochopení děkuje celý personál mateřské školy.

 

Stravování - navýšení limitů pro inkasní platby

Vážení,
z důvodu navyšování cen potravin a ostatních nákladů bude od 1.9.2020 upravena cena
obědů.
Prosím Vás o navýšení dosavadních limitů inkasních plateb dle doporučení
pro jednotlivé věkové kategorie, viz. limity pro inkasní platby níže.
Zálohová platba na měsíc září 2020 proběhne k 20. a 21.8.2020 ve prospěch účtu
101274596/0300.

Limity pro inkasní platby od září 2020
Děti MŠ 3-6 let 1.300,- Kč /včetně školného/
Děti MŠ 7 let 1.100,- Kč
Děti ZŠ 7-10 let 600,- Kč
Děti ZŠ 11-14 let 700,- Kč
Děti ZŠ 15 let 700,- Kč
Zaměstnanci ZŠ a MŠ 700,- Kč

Děti MŠ od 3-6 let mají stanovenou cenu celodenního stravování ve výši 45,- Kč.
Měsíční částka za stravné je povýšena o 240,- Kč školného. Děti MŠ předškoláci
a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Děti MŠ, kteří ve školním roce dosáhli 7 let věku mají výši celodenního stravování ve výši
47,- Kč.
Děti ZŠ od 7-10 let mají cenu oběda ve výši 27,- Kč
Děti ZŠ od 11-14 let mají cenu oběda ve výši 30,- Kč
Děti ZŠ nad 15 let mají cenu oběda ve výši 31,- Kč

Současně všechny rodiče žádám o kontrolu, zda bylo inkaso provedeno a strávník je od
09/2020 přihlášen ke stravování.

Děkuji Vám a přeji příjemný zbytek prázdnin
Pavlína Serbousková

Vítejte na našem webu

Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí základní školy jako právní subjekt. Mateřská škola byla postavena v šedesátých letech minulého století. Je to budova jednopodlažní, podsklepená, samostatně stojící uprostřed zahrady, která je celoročně využívána k pobytu dětí venku. Na zahradě je skluzavka, altánek a pískoviště.

Škola je jednotřídní s kapacitou 27 dětí. Třída je smíšená a navštěvují ji děti ve věku 3-6 let. V budově se nachází herna, jídelna, ložnice, sociální zařízení a šatna. Ve sklepních prostorách je prádelna, sušárna a prostory pro hračky dětí. Součástí budovy je i kuchyně, sloužící jako výdejna stravy (svačinky se připravují na místě, obědy jsou dováženy z I. Mateřské školy Rájec-Jestřebí). V mateřské škole pracují dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice.

Novinky

Informace rodičům

Co s sebou do MŠ, poplatky...

ŠVP

Školní vzdělávací program

Fotogalerie

Akce MŠ ve fotografiích

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text